ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I maj 2020 var det 61 418 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 32 217 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 12 111 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan april 2020 har antalet arbetssökande ökat med 5,6 procent (3 266 fler) medan de arbetslösa har ökat med 10,0 procent (2 936 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 2,8 procent (335 fler). Sedan maj 2019 har de arbetssökande ökat med 30,3 procent (14 282 fler), de arbetslösa ökat med 73,3 procent (13 628 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 13,0 procent (1 396 fler).

MP