Pressmeddelande – Italiens Ambassadör i Sverige, Mario Cospito


Med referens till uttalandet av Statsepidemiologen Anders Tegnell att “Vi (Sverige) har betydligt bättre förutsättningar, både att hantera den och att jobba med så att vi slipper hamna i det läget” syftande utvecklingen av smittspridningen i Norra Italien, önskar Ambassadören Mario Cospito meddela att de italienska offentliga hälsoinrättningar som i nuläget jobbar intensivt med att vårda de smittade av viruset som orsakar COVID-19, gör så med effektivitet, professionalitet och maximal hängivenhet. Det finns i skrivande stund mer än 5000 intensivvårdplatser, och det finns tusentals platser som kan iordningsställas vid behov. I dagsläget, behöver bara 10% av de smittade vårdas på intensivavdelningen, med en täckningsgrad av 6% av de tillgängliga platserna. Ingen har hittils ifrågasatt det italienska nationella sjukvårdsystemet i bekämpningen av COVID-19. Både WHO och den Europeiska Unionen har alltid, även genom ECDC-institutet i Stockholm, visat fullt stöd för Italiens agerande. Det har inte påvisats fall där vård har nekats de smittade eller de allvarligt sjuka. I Italien finns, dessutom, en omfattande struktur av privata sjukhus och kliniker beredda att rycka in för att erbjuda stöd till det nationella sjukvårdsystemet.
Bekämpningen av smittspridningen som kan leda till COVID-19 är inte en fotbollsmatch, där man ser motsatta hejar team som stödjer sitt lag: det handlar om en global och gemensam utmaning för att garantera allas hälsa, där “vinnaren” är de tusentals läkare, sjuksköterskor och anställda i vården som i Italien jobbar dygnet runt, 7 dagar i veckan, i det nationella sjukvårdssystemet som etablerades 1968 och reformerades helt 1978 och som enhälligt uppfattas som en av de bästa i världen. Våra läkare och hela vårdpersonalen förtjänar i dessa tider all respekt och beundran, både i Italien och utomlands.