ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I november 2020 var det 64 021 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 31 021 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 15 351 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan oktober 2020 har antalet arbetssökande minskat med -0,8 procent (-498 färre) medan de arbetslösa har minskat med -5,4 procent (-1 776 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 6,6 procent (948 fler). Sedan november 2019 har de arbetssökande ökat med 32,5 procent (15 707 fler), de arbetslösa ökat med 54,4 procent (10 930 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 39,3 procent (4 333 fler)

MP