ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I oktober 2020 var det 64 519 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 32 797 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 14 403 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan september 2020 har antalet arbetssökande minskat med -1,9 procent (-1 263 färre) medan de arbetslösa har minskat med -6,3 procent (-2 188 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 4,0 procent (548 fler). Sedan oktober 2019 har de arbetssökande ökat med 34,1 procent (16 422 fler), de arbetslösa ökat med 64,9 procent (12 905 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 32,1 procent (3 497 fler).

MP