HARALD EDELSTAM AMBASSADÖR AV SVERIGE


Pj8unIT8unPyZtPz8nPz8unPw.png

Till följd av Pinochets blodiga militärkupp tog Harald Edelstam på sig ansvaret att rädda förföljda medborgare och lyckades förhindra en stor mängd avrättningar, bland annat genom att erbjuda politisk asyl åt dessa.
Den 24 september gav Gariwoföreningen Edelstam titeln “Justus” och lät plantera ett träd i ambassadträdgården med ett minnesmärke i hans ära.
På cermonin närvarade bland andra Italiens ambassadör Cospito, presidenten för Gariwo Gabriele Nissim, Edelstam.stiftelsens president Caroline Edelstam, den chilenska ambassadören och medlemmen av Gariwo Enza Nunziato.