ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


P2AunYnpNP1ounPyl3XCYunPw.png

I augusti 2018 var det 49 643 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 894 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 209 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan juli 2018 har antalet arbetssökande minskat med -0.1 procent (-27 färre) medan de arbetslösa har minskat med -0.7 procent (-150 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0.4 procent (-36 färre). Sedan augusti 2017 har de arbetssökande minskat med -0.5 procent (-228 färre), de arbetslösa minskat med -0.3 procent (-52 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -4.2 procent (- 449 färre).

MP

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


P2AunYnpNP1ounPyl3XCYunPw.png

I augusti 2018 var det 49 643 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 894 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 209 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan juli 2018 har antalet arbetssökande minskat med -0.1 procent (-27 färre) medan de arbetslösa har minskat med -0.7 procent (-150 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0.4 procent (-36 färre). Sedan augusti 2017 har de arbetssökande minskat med -0.5 procent (-228 färre), de arbetslösa minskat med -0.3 procent (-52 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -4.2 procent (- 449 färre).

MP