ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


H3MunPz89A20oP2sunPz8ZJw.png

I juli 2018 var det 49 670 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 20 044 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 245 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan juni 2018 har antalet arbetssökande ökat med 0.7 procent (334 fler) medan de arbetslösa har ökat med 2.1 procent (409 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 0.0 procent (5 fler). Sedan juli 2017 har de arbetssökande minskat med -0.9 procent (-444 färre), de arbetslösa minskat med -0.4 procent (-73 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -3.7 procent (- 399 färre).

MP