ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


P35uPz88egYunPz8unP2QzPw.png

I juni 2018 var det 49 336 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 635 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 240 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan maj 2018 har antalet arbetssökande ökat med 0.7 procent (337 fler) medan de arbetslösa har ökat med 4.9 procent (915 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -4.5 procent (- 483 färre). Sedan juni 2017 har de arbetssökande minskat med -0.3 procent (170 färre), de arbetslösa ökat med 2.5 procent (471 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -5.8 procent (- 655 färre).

 MP