ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


CD8unP1EunEj8unDSFOP14unBA.png

I februari 2018 var det 49 929 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 595 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 150 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan januari 2018 har antalet arbetssökande minskat med -0.1 procent (-28 färre) medan de arbetslösa har minskat med -1.0 procent (-203 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 0.2 procent (23 fler). Sedan februari 2017 har de arbetssökande ökat med 0.2 procent (124 fler), de arbetslösa ökat med 5.7 procent (1 063 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -3.2 procent (-365 färre).

 MP