ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


Pz8VP1cunPz8unFT8qND9GHQ.png

I januari 2018 var det 49 957 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 798 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 127 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan december 2017 har antalet arbetssökande ökat med 0.8 procent (420 fler) medan de arbetslösa har ökat med 0.5 procent (106 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1.1 procent (125 fler). Sedan januari 2017 har de arbetssökande ökat med 0.2 procent (84 fler), de arbetslösa ökat med 6.9 procent (1 275 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -3.1 procent (-355 färre).

MP