ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


S0QunP0EaOz8nHT8unPz8unMg.png

I oktober 2018 var det 47 956 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 903 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 363 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan september 2018 har antalet arbetssökande minskat med -2.3 procent (-1 122 färre) medan de arbetslösa har minskat med -4.3 procent (-841 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1.8 procent (181 fler). Sedan oktober 2017 har de arbetssökande minskat med -2.8 procent (-1 359 färre), de arbetslösa minskat med -2.1 procent (-415 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -6.0 procent (-657 färre).

MP