ARNETSLÖSA I STOCKHOLM


Pz8EET8unAicaPz8unPX0unZQ.png

I december 2017 var det 49 537 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 692 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 002 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan november 2017 har antalet arbetssökande ökat med 0.7 procent (345 fler) medan de arbetslösa har ökat med 3.3 procent (633 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1.3 procent (-144 färre). Sedan december 2016 har de arbetssökande minskat med -0.4 procent (-187 färre), de arbetslösa ökat med 10.2 procent (1 826 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -5.0 procent (- 574 färre).

MP