ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


Pz8PPz8unPz9GSj8unPz4unaw.png

I augusti 2017 var det 49 871 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 946 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 658 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan juli 2017 har antalet arbetssökande minskat med -0.5 procent (-243 färre) medan de arbetslösa har minskat med -0.9 procent (-171 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 0.1 procent (14 fler). Sedan augusti 2016 har de arbetssökande minskat med -2.8 procent (-1 437 färre), de arbetslösa ökat med 6.7 procent (1 261 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -6.7 procent (- 769 färre).

MP