ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


bWMunPyUunPz8cNUIunGhMfPw.png

I juli 2017 var det 50 114 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 20 117 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 644 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan juni 2017 har antalet arbetssökande ökat med 1,2 procent (608 fler) medan de arbetslösa har ökat med 5,0 procent (953 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -2,1 procent (- 229 färre). Sedan juli 2016 har de arbetssökande minskat med -2,5 procent (-1 274 färre), de arbetslösa ökat med 6,7 procent (1 266 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -6,0 procent (- 685 färre).

MP