ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I maj 2017 var det 48 971 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 262 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 217 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan april 2017 har antalet arbetssökande minskat med -1,2 procent (-587 färre) medan de arbetslösa har minskat med -1,8 procent (-334 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1,2 procent (-138 färre). Sedan maj 2016 har de arbetssökande minskat med -2,6 procent (-1 325 färre), de arbetslösa ökat med 5,8 procent (994 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -5,4 procent (-645 färre).

MP