ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


Zhx5qBm.png

I mars 2017 var det 49 690 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 528 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 479 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan februari 2017 har antalet arbetssökande minskat med -0,2 procent (-115 färre) medan de arbetslösa har minskat med 0,0 procent (-4 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med – 0,3 procent (-36 färre). Sedan mars 2016 har de arbetssökande minskat med -3,1 procent (-1 611 färre), de arbetslösa ökat med 1,3 procent (241 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -3,5 procent (-418 färre).

MP