ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


I februari 2017 var det 49 805 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 532 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 515 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan januari 2017 har antalet arbetssökande minskat med -0,1 procent (-68 färre) medan de arbetslösa har ökat med 0,0 procent (9 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 0,3 procent (33 fler). Sedan februari 2016 har de arbetssökande minskat med -4,0 procent (-2 069 färre), de arbetslösa minskat med -0,7 procent (-123 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -4,3 procent (-513 färre).MP