ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


PwsunPz9fPz9BPz8iaD8nbw.png

I november 2017 var det 49 192 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 059 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 146 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan oktober 2017 har antalet arbetssökande minskat med -0.2 procent (-123 färre) medan de arbetslösa har minskat med -1.3 procent (-259 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1.1 procent (126 fler). Sedan november 2016 har de arbetssökande minskat med -1.4 procent (-686 färre), de arbetslösa ökat med 9.8 procent (1 703 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -5.8 procent (-682 färre).

MP