ARBETSLÖSA I STOCKHOLM


Az8DPz8unfT8unP3kuneBcunPw.png

I oktober 2017 var det 49 315 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 318 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 020 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan september 2017 har antalet arbetssökande minskat med -0,5 procent (-239 färre) medan de arbetslösa har minskat med -1,5 procent (-296 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1,9 procent (207 fler). Sedan oktober 2016 har de arbetssökande minskat med -2,1 procent (-1 033 färre), de arbetslösa ökat med 8,5 procent (1 508 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -5,9 procent (- 691 färre).

MP