ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM


I december 2016 var det 49 724 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 17 866 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 576 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan november 2016 har antalet arbetssökande minskat med -0,3 procent (-154 färre) medan de arbetslösa har ökat med 2,9 procent (510 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med – 2,1 procent (-252 färre). Sedan december 2015 har de arbetssökande minskat med -5,3 procent (-2 797 färre), de arbetslösa minskat med -5,3 procent (-993 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -3,2 procent (-382 färre). 

MP