INSAMLING TILL JORDBÄVNINGSOFFREN


Fais har beslutat att samarbeta med NPO “Amatrice siamo noi” som grundades i samband med jordbävningen och under direkt kontroll av borgmästaren i staden.

Fais styrelsen, vid de händelser som drabbade centrala Italien har beslutat att tilldela 8000 kronor för jordbävningsoffer .

Fais uppmanar alla föreningar att samla in pengar som ska skickas till förbundets konto med anledning “Amatrice”. Medlen kommer främst att användas för återuppbyggnaden av Amatrice Skolan och reparationer i PROLOCOs lokaler av Prato di Amatrice. För närvarande har vi skickat cirka 21.000 kronor.

Samling av medel fortsätter:

Ni kan skicka pengar till Fais Bankgiro 434-0345

Genom att skriva orsaken “AMATRICE”.