ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

I januari 2016 var det 52 447 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 183 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 811 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan december 2015 har antalet arbetssökande minskat med -0,1 procent (-74 färre) medan de arbetslösa har ökat med 1,7 procent (324 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1,2 procent (-147 färre). Sedan januari 2015 har de arbetssökande minskat med -1,7 procent (-930 färre), de arbetslösa minskat med -2,7 procent (-531 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1,0 procent (- 123 färre).

MP