ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

I augusti 2015 var det 53 763 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 20 114 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 464 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan juli 2015 har de arbetssökande minskat med -1,1 procent (-589 färre), de arbetslösa minskat med -0,4 procent (-75 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1,7 procent (- 194 färre). Sedan augusti 2014 har de arbetssökande minskat med -0,7 procent (-401 färre), de arbetslösa minskat med -5,1 procent (-1 080 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 5,9 procent (639 fler).

MP