ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

I juni 2015 var det 53 570 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 268 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 829 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan maj 2015 har de arbetssökande ökat med 1,9 procent (999 fler), de arbetslösa ökat med 5,6 procent (1 014 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -2,1 procent (-251 färre). Sedan juni 2014 har de arbetssökande minskat med -0,9 procent (- 476 färre), de arbetslösa minskat med -7,3 procent (-1 515 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 8,0 procent (875 fler).
MP