ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

I maj 2015 var det 52 571 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 254 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 12 080 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan april 2015 har de arbetssökande minskat med -0,1 procent (- 43 färre), de arbetslösa minskat med -0,8 procent (-145 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -1,2 procent (- 147 färre). Sedan maj 2014 har de arbetssökande minskat med -0,8 procent (- 401 färre), de arbetslösa minskat med -7,8 procent (-1 546 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 9,9 procent (1 086 fler).

MP