ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

I mars 2015 var det 52 774 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 792 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 12 190 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan februari 2015 har antalet arbetssökande minskat med -0,8 procent (-423 färre), antalet arbetslösa minskat med -3,2 procent (-627 färre) och antalet personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1,2 procent (150 fler).

Sedan mars 2014 har antalet arbetssökande minskat med -2,1 procent (- 1 116 färre), antalet arbetslösa minskat med -9,3 procent (-1 923 färre) och antalet personer i program med aktivitetsstöd ökat med 9,4 procent (1 046 fler).

MP