ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

I februari 2015 var det 53 197 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 419 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 12 040 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan januari 2015 har de arbetssökande minskat med -0,3 procent (-180 färre), de arbetslösa minskat med -1,5 procent (-295 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 0,9 procent (106 fler). Sedan februari 2014 har de arbetssökande minskat med -2,0 procent (-1 072 färre), de arbetslösa minskat med -7,3 procent (-1 525 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 5,4 procent (618 fler).

MP