Oscar Cecconi har lämnat oss

Tidig på morgonen den 10 mars efter en kort tids sjukdom avled Oscar Cecconi.

Han ägnade hela sitt liv till den italienska minoriteten i Sverige. Det skulle ta för många sidor för att beskriva hans roll i den italienska minoriteten

Han var bland de första italienska arbetare som rekryterades till ASEA i Västerås, 1948. Efter ett år var han redan tolk för svenska rekryterare som åkte till Italien i jakt på kompetent arbetskraft.

Omedelbart aktiv i den italienska klubben i Västerås, där han var ordförande under många år, han var en av dem som fick idén att förena de italienska klubbarna utspridda i Sverige genom att skapa riksförbundet av italienska föreningar i Sverige, FAIS.

Hans stora intresse för sociala problem fick honom att stå i främre raden för att få en överenskommelse om social trygghet mellan Sverige och Italien, för att den italienska riksdagen skulle godkänna lagen om konsulära kommittéer (idag Comites) och slutligen för att få ett kontor av Patronato INCA i Sverige, hans flaggskepp.

Han har varit ordförande i FAIS, efter Aldo Vallon, i över tjugo år, och var under många år ordförande i Comites, sedan den inrättades. Han var fortfarande ordförande i INCA-Sverige och medlem i CGIE för de nordiska länderna.

Hans arbete har erkänts av den italienska regeringen, och han har tilldelats genom den italienska ambassaden i Stockholm, ordenstecken som “riddare av arbetet”.

Alla som kände Oscar blev fascinerad av hans stora mänsklighet, hans djupa vänlighet och hans sinne för humor.

Oscar Cecconi lämnar ett stort tomrum bland alla som kände honom. Hans bortgång är en stor förlust för hela italienska minoriteten i Sverige.

Hans närmaste är frun, Michelina, döttrar och deras familjer. Vi delar deras djupa sorg.

FAIS-IR