ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

I januari 2015 var det 53 377 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 714 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 934 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan december 2014 har de arbetssökande ökat med 0,3 procent (179 fler), de arbetslösa ökat med 1,8 procent (346 fler) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -0,1 procent (-7 färre). Sedan januari 2014 har de arbetssökande minskat med -2,2 procent (-1 203 färre), de arbetslösa minskat med -7,1 procent (-1 516 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 2,7 procent (316 fler).

MP