Sex saker man kan göra för 800 miljarder kronor

Schweiziska storbanken HSBC har hjälpt rika att skattefiffla för 800 miljarder kronor. Här är sex andra saker man hade kunnat lägga pengarna på.

Driva en välfärdsstat i svenskt snitt: Den svenska statsbudgeten är på lite drygt  880 miljarder kronor. För de skattefuskade pengarna skulle man alltså i princip kunna driva en välfärdsstat i nivå med Sverige.

Bygga 80 mil tunnelbana. Och om det känns trist kan vi i stället bygga runt 100 tvärbanor och några NK-express på det.

Slopa stupstocken i sjukförsäkringen – 800 gånger om. Den förhatliga stupstocken som innebär att människor utförsäkras från sjukförsäkringen skulle kunna slopas hundratals gånger om. Sjuka skulle också kunna få en betydligt bättre fungerande sjukförsäkring.

Ordna 160 000 träffpunkter för romer i Sverige. Eller möjligtvis göra stora satsningar på att förbättra romers levnadsstandard i Bulgarien och Rumänien.

Låta hela Sveriges arbetskraft ta ett friår med 13 000 kronor i månaden som lön.

Bygga om Slussen – HUNDRA gånger. Man kan förstås tycka att det räcker att bygga om en gång. Men med tanke på hur många gånger projektet har överklagats är det nog lika bra att planera för några extra rundor.

Tyvärr räcker dock inte 800 miljarder kronor för att rädda världen. International Energy Agency har räknat fram att det skulle behöva investeras en biljon dollar årligen i 36 år framöver för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. Men det skulle förstås vara en hjälp på vägen om världens rika människor slutade skattefiffla.

http://www.arenagruppen.se/ (traduzione MP)