ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

I november 2015 var det 52 513 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 549 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 12 069 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan oktober 2015 har de arbetssökande minskat med -0,7 procent (-382 färre), de arbetslösa minskat med -3,0 procent (-575 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1,4 procent (172 fler). Sedan november 2014 har de arbetssökande minskat med -1,1 procent (-597 färre), de arbetslösa minskat med -2,9 procent (-549 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 2,5 procent (291 fler).

MP