ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

I september 2015 var det 53 241 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 480 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 464 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan augusti 2015 har de arbetssökande minskat med 1,0 procent (-522 färre), de arbetslösa minskat med -3,2 procent (-634 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 3,0 procent (347 fler). Sedan september 2014 har de arbetssökande minskat med -0,4 procent (-197 färre), de arbetslösa minskat med -4,3 procent (-883 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 5,6 procent (624 fler).

MP