Migranter och flyktningar

Vem är egentligen en migrant (invandrare) och vem är flykting? Det finns en stor förvirring i Sverige när det gäller flyktingar och invandrare.

Enligt konventionen skall anses som flyktningar de som begär det och har en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning, och så att de inte kan bo i sitt hemland. Sverige beslutade 2005 att utöka de kriterier som omfattar förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, som sedan godkändes i hela EU.

Enligt Fördraget Dublin, måste du ansöka om asyl i det första ankomst landet i EU. I  Sverige är det möjligt att få uppehållstillstånd om det är erkänt en av anledningarna som flyktningeller har beaktats i gruppen skyddsbehövande. Så alla som behöver skydd för att komma bort från ett krig, men inte har lidit mer än någon annan. Måste då bevisa risken för att råka ut för något bara om man vistas på en viss plats. Dessa anses inte i Sverige som flykting, men i behov av skydd.

En migrant i stället är en person som av någon anledning ligger permanent eller semi-permanent i ett annat land. Det kan vara för att studera, arbeta eller flyttning av en partner.

I Sverige när det gäller ”migrerande”, det är ofta så kallade EU-migranter, det vill säga människor som kommer från andra länder i Schengenområdet och av olika skäl är i Sverige.

Medborgare UEE får bosätta sig i Sverige i mer än tre månader, om de har ett jobb eller företag, har kommit till Sverige för att söka arbete, vara inskriven som student, har tillräckligt med pengar för henne och hennes familj eller är ekonomiskt oberoende.

Även en familjemedlem till en medborgare i UEE med uppehållstillstånd får rätt att stanna.

 

 

DEFINITIONER SOM ANVÄNDS:

EEU. Euriopea ekonomiska unionen, är ett samarbetsavtal mellan EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Schengen. Samarbete som omfattar länderna i “UEE och Schweiz. Det är en gränsöverskridande samarbete i Europeiska unionen. Samarbetet är i praktiken den fria rörligheten för medlemmar inom medlemsländerna som stärker gränserna utåt.

Genèvekonventionen. Formellt, 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning. Den skapades för att ge skydd till flyktingar efter andra världskriget och i praktiken, är grunden för flyktingars rättigheter i dagens Europa.

Övriga skyddsbehövande. Denna kategori finns bara i Sverige och omfattar personer som inte kan återvända på grund av, bland annat miljökatastrofer.

MP

Migranter och flyktningar

Vem är egentligen en migrant (invandrare) och vem är flykting? Det finns en stor förvirring i Sverige när det gäller flyktingar och invandrare.

Enligt konventionen skall anses som flyktningar de som begär det och har en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning, och så att de inte kan bo i sitt hemland. Sverige beslutade 2005 att utöka de kriterier som omfattar förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, som sedan godkändes i hela EU.

Enligt Fördraget Dublin, måste du ansöka om asyl i det första ankomst landet i EU. I  Sverige är det möjligt att få uppehållstillstånd om det är erkänt en av anledningarna som flyktningeller har beaktats i gruppen skyddsbehövande. Så alla som behöver skydd för att komma bort från ett krig, men inte har lidit mer än någon annan. Måste då bevisa risken för att råka ut för något bara om man vistas på en viss plats. Dessa anses inte i Sverige som flykting, men i behov av skydd.

En migrant i stället är en person som av någon anledning ligger permanent eller semi-permanent i ett annat land. Det kan vara för att studera, arbeta eller flyttning av en partner.

I Sverige när det gäller ”migrerande”, det är ofta så kallade EU-migranter, det vill säga människor som kommer från andra länder i Schengenområdet och av olika skäl är i Sverige.

Medborgare UEE får bosätta sig i Sverige i mer än tre månader, om de har ett jobb eller företag, har kommit till Sverige för att söka arbete, vara inskriven som student, har tillräckligt med pengar för henne och hennes familj eller är ekonomiskt oberoende.

Även en familjemedlem till en medborgare i UEE med uppehållstillstånd får rätt att stanna.

 

 

DEFINITIONER SOM ANVÄNDS:

EEU. Euriopea ekonomiska unionen, är ett samarbetsavtal mellan EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Schengen. Samarbete som omfattar länderna i “UEE och Schweiz. Det är en gränsöverskridande samarbete i Europeiska unionen. Samarbetet är i praktiken den fria rörligheten för medlemmar inom medlemsländerna som stärker gränserna utåt.

Genèvekonventionen. Formellt, 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning. Den skapades för att ge skydd till flyktingar efter andra världskriget och i praktiken, är grunden för flyktingars rättigheter i dagens Europa.

Övriga skyddsbehövande. Denna kategori finns bara i Sverige och omfattar personer som inte kan återvända på grund av, bland annat miljökatastrofer.

MP