ÖVERENSKOMMELSE FÖR STABILITET I SVERIGE

ÖVERENSKOMMELSE FÖR STABILITET I SVERIGE


29/12/2014.

– Med denna överenskommelse har politiken avväpnat den främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna angående godkännandet av budgeten och regeringsbildningen. Fram till våren kommer att vara den budget som redan accepterats av oppositionen med hjälp av Sverigedemokraterna att gälla. Avtalet föreskriver att fram presentationen av den nya statsbudgeten. i april, kommer parterna som undertecknat överenskommelsen avstå från att rösta.
– Detta innebär att spelreglerna är ordentligt på plats för regeringen och oppositionen, liksom ett sätt att stoppa Sverigedemokraterna. Alla partier i riksdagen ser framgången av Sverigedemokraterna som en kris i svensk politik och detta nu alla stoppa.

Vad innebär avtalet för framtiden?
• Den statsministerkandidat som kommer att ha flest röster kommer att få utnämningen av Talmannen för att bilda regering. Detta kommer att vara möjligt tack vare nedlagd röst av de andra parter som har undertecknat pakten.
• En minoritetsregering måste kunna få igenom sin budget. Om det finns en risk för att förslaget kan falla, de övriga partier som har undertecknat pakten kommer inte att delta i omröstningen.
• Det kommer inte att vara möjligt att blockera förslaget i budgeten.
• Avtalet identifierar tre områden för samarbete och dialog; Försvar och säkerhet.pensioner och energi.
• Avtalet initialt är gällande när regeringen kommer att lägga fram förslaget av finanspolitiken under våren i april månad 2015.

MP