HYRESHÖJNING I STOCKHOLM

HYRESHÖJNING I STOCKHOLM


Den genomsnittliga årliga hyran per kvadratmeter i Stockholm under 2013 var 1188 kronor. Detta innebär en ökning med 2,9 procent jämfört med 2012. Hyrorna är i allmänhet lägre i lägenheterna i allmännyttan än de privata eller annan. Ökningen är högre i staden än i söder eller väster om staden. Lägenheterna byggda 1991-2012 har en genomsnittlig årshyra per kvadratmeter 1563 kronor, vilket är den högsta genomsnittliga i termer av årsvärde. Årshyran för lägenheter byggda mellan 1961 och 1970, har i genomsnitt 1033 per kvm.

MP