FAIS

FAIS-IR (Italienska Riksförbundet) är en ideell organisation som samlar italienska Föreningen i Sverige och främjar italiensk kultur i Sverige.
 
Förbundet grundades i mitten av 1970-talet och  anordnar olika kulturaktiviteter och initiativ direkt eller genom sina föreningar.