ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

17/12/2014.
I november 2014 var det 53 110 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 098 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 778 personer i program med aktivitetsstöd.
Sedan oktober 2014 har de arbetssökande minskat med -0,4 procent (-208 färre), de arbetslösa minskat med -2,9 procent (-579 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1,5 procent (175 fler).
Sedan november 2013 har de arbetssökande minskat med -3,0 procent (-1 664 färre), de arbetslösa minskat med -7,7 procent (-1 601 färre) och personer i program med aktivitetsstöd minskat med -3,0 procent (-361 färre).


2giugno4.jpg